همسایه اهر با یک " پل" در گردشگری میان بر زد. این الزاما فکر و زحمت مسئولانش نیست، بلکه همراهی آنها با اهل فکر و نظر است. مسیرگشایی برای ایده های خوب است. جلوگیری از سنگ اندازی پیش روی گام های رشد و توسعه است.

پل مشکین امروز به نمادی از حرکت های شتاب بخش در رونق گردشگری تبدیل شده است. پل مشکین گویای مصلحت سنجی و منفعت جویی برای اقتصاد این شهر است.

این پل، با زبان بی زبانی در توصیف گردشگران، همت مردم و مسئولان مشکین برای پیشرفت را توضیح می دهد. این پل؛ فراتر از یک پل است.

در اهر آیا " پل" سازی سخت است؟

پل سازی برای اهری ها مثل آب خوردن است. کافی است چوب لای چرخ شان نرود. در اهر حتی پل های پیش ساخته ای از پیشینیان به ارث رسیده است؛ پل های اساسی.

چندین سال است که چند سرمایه گذار تمایل دارند از یوسفلو تا فندقلو  در شرق اهر پل ( تله کابین) بسازند. چرا این همه طول کشیده است؟ مسئولان امر چه قدر استقبال و مساعدت کرده اند؟

غفلت نکنیم. اهری ها پل ساز حرفه ای هستند. از گذشته هم بوده اند.

مگر " جشنواره سراسری تئاتر "، " پل"ی نیست که هنرمندان این شهر به همه نقاط ایران زده اند؟ پل اهر و پل مشکین؛ هر دو پل اند، اما این کجا و آن کجا؟!

این؛ مثال بود برای طرح مسئله. و گرنه همه جای ایران سرای ماست و آبادی مشکین، آبادی

منبع : یوخا |داستان " پل"؛ در مشکین و اهر
برچسب ها : مشکین